Executive Committee

 1. President: Manju Sangraula, RN (VA)
 2. Senior Vice President: Tika Angdembey, RN (CA)
 3. Vice President: Ishwari Basnet Adhikari, RN (CA)
 4. General Secretary: Shanta Adhikari, RN (CA)
 5. Secretary: Sangeeta Bajgain, RN (VA)
 6. Chief Outreach Coordinator: Resham Gharti, LVN (TX)
 7. Outreach Coordinator: Sita Kandel, RN (CA)
 8. Chief Webmaster: Sneha Dahal, RN (CA)
 9. Chief Treasurer: Indira Shrestha, RN (VA)
 10. Treasurer: Ranjana Dahal, RN (VA)
 •  Executive members:
  1. Bandana Luitel, RN (MD)
  2. Dipti Karki, RN (MN)

  3. Kalpana Satyal, RN Phd (VA)

  4. Kavita Bhurtel, RN (NY)

  5. Laxmi Regmi Sharma, RN (VA)

  6. Pooja Baidhya, RN (FL)

  7. Pragya Sitoula, RN (NY)

  8. Rojee Karki, RN (WA)

  9. Sabitri Ranabhat, RN (MC)

  10. Sarita KC, RN (TX)

  11. Satya Budhathoki, RN (WA)

  12. Seema Pokhrel Karki, RN (CO)

  13. Tara Dhungana, RN (CA)